Skip to main content

Cestovatelský semafor - Kam můžeme cestovat?

Opatření týkající se šíření nového koronaviru se v zemích Evropské unie neustále mění. Taktéž se neustále mení seznam zemí kam můžeme cestovat. Proto jsme vytvořili tento článek, ve kterém vám budeme přinášet informace o aktuálních bezpečných zemích a podmínkách cestování do jednotlivých zemí Evropské unie i zbytku světa.


Přehledně zpracovaný seznam bezpečných zemí včetně aktuálně nastavených podmínkách najdete i na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Od 15. června 2020 se Ministerstvo zahraničních věcí ve svých doporučeních odvolává na tzv. Semafor cestování. Během cestování do států s nízkým rizikem nákazy na onemocnění COVID-19 (tzv. zelené země, respektive nezpečné země) klade důraz na zvýšenou opatrnost. Do zemí s vysokým rizikem nákazy a ostatních zemí světa doporučuje cestovat pouze tehdy, když je to nezbytné.

Pokud se i přesto do zahraničí vydáte, MZV ČR doporučuje se před cestou registrovat v systému DROZD.

 

Cestovatelský semafor a seznam bezpečných zemí se upraví každý týden

 

Konzilium odborníků stanovilo, že cestovatelský semafor bude aktualizovat každý týden.

Seznam bezpečných zemí, do kterých budou moci návštěvníci vstoupit, bude Evropská unie přehodnocovat každé dva týdny. Při otevírání hranic s mimoevropskými zeměmi bude vyžadováno otevření hranic i z druhé strany, resp. aby se obyvatelé daných zemí mohli navštěvovat vzájemně.

VRACÍTE SE DO ČR Z RIZIKOVÉ ZEMĚ? NEZAPOMEŇTE VYPLNIT FORMULÁŘ!

 

Česká republika a semafor cestování

 • Opatření omezující možnost vycestování z České republiky bylo zrušeno současně s ukončením nouzového stavu.
 • Aktuální možnosti vycestování z České republiky jsou shrnuty v rozcestníku na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
 • Pražské letiště již obnovilo svůj provoz.
 • Země, do kterých můžeme vstoupit a následně se i vrátit zpět do ČR bez omezení: Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lucembursko, Německo (s výjimkou cestujících z Prahy), Nizozemsko (s výjimkou cestujících z Prahy), Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko (vyjma cest vozidlem), Švédsko.
 • Státy považující ČR za rizikovou: Slovensko, Dánsko, Německo (pouze Středočeský kraj), Belgie (Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj, Vysočina a Jihočeský kraj)

Ministerstvo zahraničí vytvořilo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví systém tzv. SEMAFORU cestování. Výsledkem je mapa, která pomocí barev zobrazuje podmínky návratu z daných zemí zpět do České republiky. Zelené země jsou ty, z nichž se můžeme vrátit zpět do ČR bez nutnosti nastoupení karantéty či předložení výsledků negativního testu. Pro země, které jsou červené, platí specifická ochranná opatření. Tyto krajiny patří mezi takzvané rizikové země.

Vytvořená mapa tedy nezohledňuje podmínky vstupu do daných států.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy. Aktualizováno 11. září 2020

Pro větší přehlednost jsme pro vás připravili ještě mapu zohledňující jak podmínky vstupu do nějaké konkrétní země, tak informaci o podmínkách návratu zpět do České republiky.
Zeleně (bezpečné) země jsou ty, do kterých je možné cestovat bez omezení. Oranžovou barvou jsou vyznačeny země s určitými omezeními nastavenými z jedné či z druhé strany, resp. omezení týkající se vstupu do určité země či návratu do ČR. No a červené štáty (rizikové země) značí země, do nichž mají občané České republiky zakázáno vstupovat za účelem turismu.

Naši sousedé na semaforu cestování:

Slovensko na cestovatelským semaforu

Rakousko na semaforu cestování

 • Do Rakouska je možné cestovat bez omezení. Výjimkou jsou od 28. září cestující z Prahy, od kterých země vyžaduje výsledek testu na COVID-19.
 • Z Vídně je možné létat bez omezení.
 • Cestující, kteří do Rakouska přijedou z tzv. ohnisek koronavirového onemocnění, budou muset předložit výsledky testů.
 • Po příjezdu z uvedených zemí nemusíte po příletu do Rakouska na test ani do karantény: Česká republika, Andorra, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,  Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko,  Kanárské ostrovy, Švýcarsko, Vatikán a Velká Británie.
 • V případě, že na vídeňské letiště přiletíte z rizikové země, je nutné bezodkladně odcestovat do České republiky a vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit. Pokud tak provedete, není potřeba předkládat atest či absolvovat karanténu. Kdybyste byli kontrolování, stačí vaše ústní prohlášení, že jeste během posledních 14 dní nepobývali jinde než v Rakousku nebo jedné z výše uvedených zemí.
 • V případě tranzitu, u kterého proběhne průjezd bez zastávky a je zajištěn rovněž výjezd ze země, není třeba předkládat test ani nastoupit do karantény.
 • Vlaky a autobusy v rámci Rakouska jezdí bez omezení.
 • Více informací na stránkách Ministerstva zahraničí.

Polsko na cestovatelským semaforu

 • Vstup do Polska i návrat zpět do České republiky je bez omezení, resp. není nutné předkládat test či absolvovat karanténu.
 • Od 1. července je obnovena mezinárodní letecká přeprava osob.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Německo na semaforu cestování

Evropa na semaforu cestování:

Bulharsko na cestovatelským semaforu

 • Vstup na bulharské území je možný bez omezení, pokud do země nevstupujete z jiných zemí, které Bulharsko vnímá jako rizikové.
 • Návrat zpět do České republiky je bez nutnosti testu či karantény.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Maďarsko na semaforu cestování

Ukrajina na cestovatelským semaforu

Slovinsko na semaforu cestování

 • Slovinsko zařadilo Českou republiku na červený seznam.
 • Pokud cestujete do Slovinska a rezervaci ubytování jste měli potvrzenou do 6. srpna 2020, nemusíte absolvovat karanténu. Při vstupu je ovšem třeba předložit společně s rezervací i potvrzení o negativním testu na COVID-19.
 • Tranzit trvající méně než 12 hodin je možný bez omezení.
 • Návrat ze Slovinska zpět do České republiky není spojen s omezeními.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Itálie na cestovatelským semaforu

Švýcarsko na semaforu cestování

Francie na cestovatelským semaforu

Francouzská Polynésie

Velká Británie na semaforu cestování

Irsko na cestovatelským semaforu

 • Do Irska je možné přijet, nicméně po vstupu je vyžadována 14denní karanténa.
 • Při vstupu do země je třeba vyplnit formulář Passenger Locator Form.
 • Česká republika vnímá Irsko jako zemi s nízkým rizikem nákazy.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Portugalsko na semaforu cestování

 • Do Portugalska je možné vstupovat a následně se i vracet zpět do České republiky bez omezení.
 • Azory zrušily povinnou karanténu pro turisty. V současnosti mají po vstupu tři možnostiNegativní test je při vstupu ovšem vyžadován.
 • Vstup na Madeiru je možný v případě, že se prokážete negativním testem.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Španělsko na cestovatelským semaforu

Řecko na semaforu cestování

Kypr na cestovatelským semaforu

 • Vstup Čechů na Kypr aktuálně není možný.
 • Protože Česká republika vnímá Kypr jako zemi s nízkým rizikem nákazy, návrat z ní je bez omezení.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Malta na semaforu cestování

Chorvatsko na semaforu cestování

Dánsko na cestovatelským semaforu

 • Turistům z České republiky je vstup do Dánska aktuálně zakázán.
 • Návrat do České republiky je bez omezení.
 • Grónsko – v současné chvíli Češi do Grónska nemohou vstupovat.
 • Faerské ostrovy – čeští turisté na ostrovy aktuálně nemohou vstupovat.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Nizozemsko na semaforu cestování

 • Po vstupu do Nizozemska je od Čechů vyžadováno podstoupení 10denní karantény bez ohledu na test nebo absenci příznaků.
 • Pro návrat zpět do České republiky nejsou stanovena žádná omezení.
 • Před vstupem do země je nutné se prokázat rezervací ubytování.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Belgie na cestovatelským semaforu

 • Česká republika byla zařazena mezi oranžové země. Cestovatelům je doporučeno si nechat provést test nebo nastoupit karanténu, není to však povinné.
 • Výjimkou jsou cestující z Prahy, pro které je 14denní karanténa a test povinnou záležitostí.
 • Všichni cestující vstupující na území Belgie musí vyplnit formulář Public Health Passenger Locator Form.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Lucembursko na semaforu cestování

 • Cestování do Lucemburska a následně i zpět do ČR je bez omezení.
 • Test na COVID-19 pro vstup není potřeba, nicméně i tak máte možnost využít poukaz na test zdarma.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Finsko na semaforu cestování

 • Cestovatelé z České republiky do Finska aktuálně cestovat nemohou.
 • Bylo by to možné pouze ve speciálních případech a s doporučeným nastoupením 14denní karantény.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Švédsko na cestovatelským semaforu

Norsko na semaforu cestování

 • Od srpna je po vstupu do Norska opět nutné nastoupit 10denní karanténu, kterou není možné nahradit negativním výsledkem testu na COVID-19.
 • Návrat zpět do České republiky je bez omezení, neboť Norsko je na základě tzv. Semaforu vnímáno jako země s nízkým rizikem nákazy.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Island na cestovatelským semaforu

Litva na semaforu cestování

 • Česká republika aktuálně nesplňuje limity povolující vstup občanů jednotlivých zemí do Litvy. Čeští cestovatelé tak při vstupu do Litvy musí předložit negativní test na COVID-19 ne starší 72 hodinpřihlásit se do 12 hodin od vstupu do země na u Národního centra veřejného zdraví vyplněním elektronického formuláře a podstoupit 14denní karanténu.
 • Více informací na stránkách Ministerstva zahraničí.

Lotyšsko a aktuální COVID-19 situace

Estonsko na semaforu cestování

 • Pro cestující z České republiky platí po vstupu do země povinnost nastoupit 14denní karanténu, kterou je možné si zkrátit na jeden týden. Stačí po vstupu do země podstoupit dva testy na covid-19.
 • Estonsko povoluje vstup bez omezení těm zemím EU, v nichž se za poslední týden neobjevilo více než 15 nových případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel. ČR tuto hranici v současnosti nesplňuje.
 • Návrat zpět do České republiky je bez omezení.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Turecko a koronavirus

Černá Hora na semaforu cestování

 • Cestování do Černé hory je pro občany České republiky aktuálně bez omezení.
 • Po návratu zpět do České republiky je ovšem třeba se prokázat negativním testem na COVID-19 nebo nastoupit karanténu.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Rumunsko - podmínky vstupu

Srbsko na semaforu cestování

 • Vstup do země je bez omezení.
 • Při pobytu či tranzitu kratším než 12 hodin není nutné podstoupit test na COVID-19, ani absolvovat karanténu.
 • U pobytu, který trvá déle než 12 hodin, musí cestující bezprostředně po příjezdu do České republiky kontaktovat krajskou hygienickou stanici a absolvovat PCR test na COVID-19 a výsledek testu pak předložit krajské hygienické stanici do 72 hodin po příjezdu. V opačném případě je třeba nastoupit karanténu.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Bosna a Hercegovina - situace týkající se COVID-19 

 • Země povoluje vstup všem cizincům v případě, že předloží negativní výsledek testu na COVID-19 ne staršího než 48 hodin.
 • Do Bosny a Hercegoviny je třeba cestovat na cestovní pas.
 • Tranzit je povolen.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

Rusko na semaforu cestování