Skip to main content

Kam se může cestovat? Cestovatelský semafor a opatření jednotlivých zemí

Opatření týkající se šíření nového koronaviru se v zemích Evropské unie neustále mění. Taktéž se stále mení seznam destinací, kam můžeme cestovat. Proto jsme vytvořili tento článek, ve kterém vám budeme přinášet informace o aktuálních bezpečných zemích a podmínkách cestování do jednotlivých míst Evropské unie i zbytku světa.


Přehledně zpracovaný seznam bezpečných zemí včetně aktuálně nastavených podmínek najdete i na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Důležité informace na úvod

Evropská rada ještě na podzim schválila společný cestovatelský semafor pro země Evropské unie. Česká republika se jím inspirovala a rovněž přešla na semaforové označování rizikovosti zemí.

Podmínky návratu ze zahraničí zpět do ČR tak aktuálně stanovuje NOVÝ CESTOVATELSKÝ SEMAFOR.

Od 26. února do 11. dubna 2021 platí zákaz cestovat do některých zemí Afriky a Jižní Ameriky. Rozhodla tak vláda ČR.

Od 4. května 2021 se mohou očkovaní cestující vracet z oranžových a červených zemí zpět do České republiky bez testů a karantény.

Cestovatelský semafor – návrat ze zahraničí zpět do Česka

Pravidla návratu ze zahraničí zpět do Česka určuje tzv. cestovatelský semafor. Mapa pracuje s rozdělením zemí do 5 kategorií podle rizika – nízké riziko (zelené), střední riziko (oranžové), vysoké riziko (červené), velmi vysoké riziko (tmavě červené) a extrémní riziko (černé).

Cestovatelský semafor
Cestovatelský semafor platný od 10. května 2021
 

ZELENÁ: Nízké riziko – cestování je volné. Při návratu domů není vyžadován test ani karanténa.

ORANŽOVÁ: Střední riziko – všichni cestující se musí ještě před vstupem do ČR prokázat vyplněným elektronickým příjezdovým formulářem. Současně je třeba, aby splnili podmínky podle kategorie, do níž spadají:

 • PŘEPRAVA DO ČR VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s přechodným pobytem či cizinci s trvalým pobytem v ČR se musí už před cestou do Česka prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru.
 • PŘEPRAVA DO ČR JINOU NEŽ VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci a cizinci s bydlištěm v ČR musí do 5 dní po příjezdu do České republiky absolvovat antigenní nebo PCR test. Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.
 • CIZINCI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO ČR – cizinci přijíždějící do Česka z oranžových zemí se musí už před cestou do ČR prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru.

Posledním opatřením je, že osoba musí 14 dní po příjezdu z oranžového státu nosit všude mimo domov respirátor FFP2.

ČERVENÁ: Vysoké riziko – při návratu zpět do ČR je nutné se prokázat vyplněným elektronickým příjezdovým formulářem. Současně je třeba splnit podmínky podle kategorie, do níž cestující spadá:

 • PŘEPRAVA DO ČR VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s přechodným pobytem či cizinci s trvalým pobytem v ČR se musí už před cestou do Česka prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru. Následně je po návratu třeba do 5 dní v ČR absolvovat další test (tentokrát PCR, antigenní nestačí). Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.
 • PŘEPRAVA DO ČR JINOU NEŽ VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci a cizinci s bydlištěm v ČR musí do 5 dní po příjezdu do České republiky absolvovat PCR test (pozor, antigenní test nestačí). Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.
 • CIZINCI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO ČR – cizinci přijíždějící do České republiky z červených zemí se musí už před cestou do ČR prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru. Následně je po návratu třeba do 5 dní v ČR absolvovat další test (tentokrát PCR, antigenní nestačí). Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.

Posledním opatřením je, že osoba musí 14 dní po příjezdu z červeného státu nosit všude mimo domov respirátor FFP2.

TMAVĚ ČERVENÁ: Velmi vysoké riziko – při návratu zpět do ČR je i v tomto případě nutné se prokázat vyplněným elektronickým příjezdovým formulářem. Současně je třeba splnit podmínky podle kategorie, do níž cestující spadají:

 • Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s přechodným pobytem či cizinci s trvalým pobytem v ČRse musí už před cestou do Česka prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru. Následně je v ČR nutné absolvovat karanténu, která musí být ukončena nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu dalším testem (tentokrát PCR, antigenní nestačí).
 • Cizinci přijíždějící do České republiky z tmavě červených zemí se musí už před cestou do ČR prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu (antigenní nestačí), ne staršího než 72 hodin od odběru. Následně je v ČR nutné absolvovat karanténu, která musí být ukončena nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu dalším PCR testem.

Součástí všech podmínek je nošení respirátoru FFP2 všude mimo domov, a to po dobu 14 dní od příjezdu.

ČERNÁ: Extrémní riziko – občané České republiky i cizinci s bydlištěm na území ČR mají do takto označených destinací zákaz vstupu. Výjimku mají pouze občané daných států a neodkladné cesty, jež byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Ministerstvo zdravotnictví průběžně aktualizuje seznamy jednotlivých zemí a jejich zařazení do daných kategorií. Sledujte náš článek, ve kterém budeme večkeré informace týkající se cestovatelského semaforu pravidelně aktualizovat.

Cestování do ČR
 

Mapa cestovatelského semaforu však nezohledňuje podmínky vstupu do daných zemí. A proto jsme pro vás připravili ještě mapu, která bere do úvahy jak podmínky vstupu do jednotlivých země, tak pravidla týkající se návratu zpět do ČR.

Zelená barva označuje státy, do nichž je možné vstoupit a následně se i vrátit zpět do ČR bez omezení.

Oranžově jsme vyznačili ty oblasti, u kterých jsou určitá omezení z jedné či z druhé strany, resp. buď při vstupu nebo při návratu zpět do ČR. Může se jednat například o karanténu v cílové destinaci či po návratu nebo na obou stranách.

Červenou barvou jsou pak vyznačeny země, kam mají Češi zakázáno vstupovat za účelem turismu.

Česká republika a bezpečné země pro cestování

 • Aktuální možnosti vycestování z Česka jsou shrnuty a pravidelně aktualizovány v rozcestníku na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
 • Podmínky návratu ze zahraničí zpět do ČR zobrazuje již zmiňovaný cestovatelský semafor, který je každý týden aktualizován Ministerstvem zdravotnictví.

VRACÍTE SE DO ČR Z RIZIKOVÉ ZEMĚ? NEZAPOMEŇTE VYPLNIT FORMULÁŘ!

NAŠI SOUSEDÉ:

Slovensko na cestovatelském semaforu

Barva na cestovatelském semaforu: oranžová – střední riziko 

  Rakousko na semaforu cestování

  Barva na cestovatelském semaforu: červená – vysoké riziko 

  • Při příjezdu z ČR je nutné předložit výsledek PCR testu (ne staršího 72 hodin) nebo antigenního testu (ne staršího 48 hodin) a elektronická registrace (nejdříve 72 hodin před příjezdem).
  • Pokud na vídeňské letiště přicestujete z rizikové země, jste povinni bezodkladně odcestovat do Česka a současně vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit. V takovém případě není nutné předložit atest ani nastoupit karanténu. 
  • Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat test o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země.
  • Více informací najdete ZDE

  Polsko a aktuální situace ohledně COVID-19 

  Barva na cestovatelském semaforu: červená – vysoké riziko 

  • Polsko vyžaduje předložení negativního PCR/antigenního testu, ne staršího 48hodin.
  • Výjimku z testu (i případné karantény) mají očkovaní cestující a ti, kteří prodělali COVID-19.
  • Více informací najdete ZDE

  Německo na semaforu cestování

  Barva na cestovatelském semaforu: červená – vysoké riziko 

  • Ke vstupu je vyžadován negativní PCR test, ne starší 48 hodin.
  • Na tranzit nutný antigenní/PCR test, ne starší 48 hodin od času odletu.
  • Více informací najdete ZDE

  EVROPA NA SEMAFORU:

  Bulharsko na cestovatelském semaforu

  Barva na cestovatelském semaforu: červená – vysoké riziko 

    • Ke vstupu je třeba předložit negativní PCR test, ne starší 72 hodin, nebo antigenní test, ne starší 48 hodin.
    • Výjimka z předložení testu se vztahuje i na tranzit.
    • Více informací najdete ZDE

    Maďarsko a aktuální situace ohledně COVID-19

    Barva na cestovatelském semaforu: červená – vysoké riziko 

    • Země je turistům uzavřena, tranzit je možný.
    • Více informací najdete ZDE

    Ukrajina a koronavirus

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená – velmi vysoké riziko 

    • Ukrajina otevřela hranice a zavedla rovněž semaforové značení.
    • ČR patří aktuálně do červených zemí, ke vstupu je vyžadován negativní PCR test, ne starší 72 hodin, a pojištění proti COVID-19.
    • Více informací najdete ZDE

    Slovinsko a možnosti cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: červená – vysoké riziko 

    • Je vyžadován výsledek PCR testu, ne starší 48 hodin, případně nastoupení 10denní karantény.
    • Tranzit, který nebude trvat déle než 12 hodin, je možný bez omezení.
    • Více informací najdete ZDE

    Itálie a aktuální situace ohledně COVID-19

    Barva na cestovatelském semaforu: červená – vysoké riziko 

    • Itálie zařadila ČR mezi rizikové země. Cestující z ČR se musí po vstupu prokázat negativním testem na COVID-19 nebo antigenním testem, ne starším 48 hodin od odběru, nastoupit 5denní karanténu a podstoupit opětovný test.
    • POVINNOST 5DENNÍ KARANTÉNY A OPĚTOVNÉHO TESTU PRODLOUŽENA DO 30. 4. 2021.
    • Před cestou nutné vyplnit čestné prohlášení.
    • Do regionu Apulie, na Sardinii a Sicílii je nutné vyplnit před odletem registrační formulář dostupný na webových stránkách tamního úřadu, a to minimálně 48 hodin před odletem.
    • Sardinie – je nutné vyplnit registrační formulář a vyčkat na QR kód + mít s sebou PCR test, ne starší 48 hodin.
    • Více informací najdete ZDE

    Vatikán a aktuální situace

    Barva na cestovatelském semaforu: zelená – nízké riziko 

    • Vatikán je na semaforu jedinou zelenou zemí EU.

    Švýcarsko a cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: červená – vysoké riziko 

    Letenky do přístupnějších destinací

    Francie a aktuální situace ohledně COVID-19

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená – velmi vysoké riziko 

    Francouzská Polynésie

    Velká Británie na semaforu cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená – velmi vysoké riziko 

    • Velké Británie vyžaduje výsledek testu na COVID-19, povinnost nastoupit 10denní karanténu není zrušena. 
    • 2. a 8. den po příletu musíte podstoupit další PCR testy (nutné dopředu zarazervovat)
     • ANGLIE: od 18. 1. 2021 má cestující povinnost prokázat se před odjezdem/odletem do země negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin 
     • SKOTSKO: od 15. 1. 2021 má cestující povinnost prokázat se před odjezdem/odletem do země negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin
    • Potvrzení o negativním testu musí být v angličtině, francouzštině nebo španělštině. Cestujícím, kteří nebudou mít test, hrozí pokuta.
    • Nutné vyplnit speciální formulář Passenger Locator Form.
    • Více informací najdete ZDE

    Irsko na cestovatelském semaforu

    Barva na cestovatelském semaforu: oranžová –​​​​​​​ střední riziko 

    • Po příjezdu je třeba se prokázat výsledkem PCR tesu, ne starším 72 hodin od odběru, a musíte nastoupit 14denní karanténu.
    • Při vstupu do země je nutné vyplnit důvod cesty a místo karantény ve vstupním formuláři COVID-19 Passenger Locator Form, po jeho vyplnění obdržíte e-mail, který předložíte při vstupu do země.
    • Více informací najdete ZDE

    Portugalsko a cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: oranžová –​​​​​​​ střední riziko 

    • Třeba negativní test, ne starší než 72 hodin od nástupu do letadla, a současně povinná 14denní karanténa.
    • Více informací najdete ZDE

    Azorské ostrovy

    Barva na cestovatelském semaforu: oranžová –​​​​​​​ střední riziko 

    • Turisté mají po vstupu tři možnosti. Negativní test je pro vstup ovšem nutný, ne starší 72 hodin před nástupem do letadla.
    • Více informací najdete ZDE

    Madeira

    Barva na cestovatelském semaforu: oranžová –​​​​​​​ střední riziko 

    • Vyžadován negativní test proti COVID-19, ne starší 72 hodin.
    • Více informací najdete ZDE

    Španělsko a aktuální situace ohledně COVID-19

    Barva na cestovatelském semaforu: červená –​​​​​​​ vysoké riziko (Kanárské ostrovy a Baleárské ostrovy jsou oranžové)

    • Při vstupu do Španělska je nutné se prokázat výsledkem, ne starším 72 hodin, PCR nebo TMA testu (nikoliv antigenním), děti do 6 let mají výjimku.
    • V případě nepředložení testu hrozí pokuta.
    • Cestující musí před odletem vyplnit elektronický formulář.
    • Více informací najdete ZDE

    Řecko na semaforu cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: červená –​​​​​​​ vysoké riziko 

    • Každý cestuící musí 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit online formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF) – odkaz ZDE. Následně je cestujícímu přidělen QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu do letadla a při vstupu na území Řecka (letecky, trajektem či po silnici). Doprovází ho potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce (zde je uvedeno jméno a příjmení a číslo cestovního dokladu testovaného).
    • Každý cestující se musí prokázat negativním testem na COVID-19, ne starším 72 hodin od odběru.
    • Více informací najdete ZDE

    Kypr a možnosti cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • ČR je pro Kypr červenou zemí
    • Nutný  PCR test s odběrem do 72 hodin před odletem.
    • Je nutné vyplnit Cyprus Flight Pass a vložit do něj výsledky testu.
    • Po příletu na Kypr opětovný PCR test s výsledkem do 3 hodin, obdržíte jej formou sms.
    • Více informací najdete ZDE

    Malta na semaforu cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: oranžová –​​​​​​​ střední riziko 

    Chorvatsko a aktuální situace ohledně COVID-19

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Chorvatsko vyžaduje negativní PCR test, ne starší 48 hodin.
    • Více informací najdete ZDE

    Dánsko na cestovatelském semaforu

    Barva na cestovatelském semaforu: červená –​​​​​​​ vysoké riziko 

    Nizozemsko a cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Přijíždějící do Nizozemska veřejnou dopravou z rizikových zemí, včetně států EU/Schengenu, musí předložit negativní PCR test na COVID-19, ne starší 72 hodin. Opatření se týká i tranzitujících.
    • Před vstupem do Nizozemska je nutné prokázat rezervaci ubytování.
    • Více informací najdete ZDE

    Belgie na cestovatelském semaforu

    Barva na cestovatelském semaforu: červená –​​​​​​​ vysoké riziko 

    • Češi musí předložit negativní výsledek PCR testu, ne staršího 72 hodin od odběru.
    • Povinná karanténa a 7. den po příjezdu další test.
    • Povinnost vyplnit formulář Public Health Passenger Locator Form
    • Více informací najdete ZDE

    Lucembursko a aktuální situace ohledně COVID-19

    Barva na cestovatelském semaforu: červená –​​​​​​​ vysoké riziko 

    • Čeští občané musí předložit výsledek PCR testu, ne starší 72 hodin.
    • Navracející se/odjíždějící do/z Lucemburska letecky od 6 let, jsou před nástupem na palubu povinny předložit negativní test (PCR či RAT), ne starší než 72 hodin.
    • Není potřeba se prokazovat výsledkem testu na COVID-19, ale při příletu do země máte možnost využít voucheru na test zdarma.
    • Více informací najdete ZDE

    Finsko a možnosti cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: oranžová –​​​​​​​ střední riziko 

    • Občané České republiky do Finska nemohou volně cestovat.
    • Příjezd je možný pouze v odůvodněných případech s doporučeným nastoupením 14denní karantény. Od 23. 11. je možné přicestovat jen na negativní test (vážné důvody jako podmínka ovšem zůstávají).
    • Více informací najdete ZDE

    Švédsko na cestovatelském semaforu

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Cestování do Švédska není pro občany EU nijak omezováno, stejně tak je umožněn bezproblémový odjezd ze země.
    • Více informací najdete ZDE

    Norsko a aktuální situace ohledně COVID-19

    Barva na cestovatelském semaforu: oranžová –​​​​​​​ střední riziko 

    • Zákaz vstupu cizinců, mimo rezidentů.
    • Cestovatel s výjimkou přijíždějící z rizikové země je při vstupu povinen předložit negativní test na COVID-19, ne starší než 24 hodin, a potvrzení o registraci. Poté je povinen absolvovat ještě jeden test na hranici a nastoupit 10denní karanténu.
    • Více informací najdete ZDE

    Island a návrat bez omezení

    Barva na cestovatelském semaforu: oranžová –​​​​​​​ střední riziko 

    Litva na semaforu cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Cestující z ČR se musí prokázat negativním testem, ne starším 48 hodin, a současně absolvovat 14denní karanténu. Tu je možné zkrátit 10. den absolvováním testu s negativním výsledkem.
    • Test a karanténa se nevztahuje na tranzit a cestující očkované proti COVID-19 či cestující, kteří již korovavirus překonali.
    • Více informací ZDE

    Lotyšsko a aktuální COVID-19 situace

    Barva na cestovatelském semaforu: červená –​​​​​​​ vysoké riziko 

    • Cestování omezeno na nutné cesty.
    • Je nutný negativní PCR test, ne starší 72 hodin, a nastoupení 10denní karantény.
    • Více informací najdete ZDE a podmínky země najdete ZDE

    Estonsko na semaforu cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: červená –​​​​​​​ vysoké riziko 

    • Při vstupu je vyžadován PCR test, ne starší 72 hodin. Případně jej absolvovat na letišti.
    • Pro občany ČR platí povinná 10denní karanténa, kterou lze zkrátit druhým testem.
    • Více informací najdete ZDE

    Turecko a koronavirus

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Po příletu je potřeba se podrobit lékařské kontrole a vyplnit informační formulář. Testy se provádí pouze v případě, kdy je to nutné.
    • Před vstupem do země je vyžadován test, ne starší 72 hodin.
    • Maximálně 72 hodin před cestou třeba vyplnit příjezdový formulář.
    • Více informací najdete ZDE

    Černá Hora a koronavirus

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Občané ČR mohou vstoupit jen s negativním výsledkem testu na COVID-19, ne starším 72 hodin, nebo absolvovat karanténu.
    • Více informací o tranzitu najdete ZDE

    Rumunsko - podmínky vstupu

    Barva na cestovatelském semaforu: červená –​​​​​​​ vysoké riziko 

    • Povinná 14denní karanténa.
    • Pokud dorazíte s výsledkem PCR testu na COVID-19, ne starším 72 hodin, karanténa potrvá pouze 10 dní (test musí být dvojjazyčný).
    • Tranzit je možný – třeba vyplnit tranzitní formulář a to 24 hodin před vstupem do země.
    • Více informací najdete ZDE

    Srbsko na semaforu cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Vstup negativním s testem na koronavirus, ne starším 48 hodin.
    • Více informací najdete ZDE

    Bosna a Hercegovina - situace týkající se COVID-19 

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Všem cizincům je povolen vstup po předložení negativního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od odběru.
    • Je nutné cestovat na cestovní pas (nikoliv na občanský průkaz).
    • Tranzit je povolen.
    • Více informací najdete ZDE.

    Rusko na semaforu cestování

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Cestování za účelem turismu není povoleno.
    • Více informací najdete ZDE.

    Čína

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Cestování za účelem turismu není povoleno.
    • Více informací najdete ZDE.

    Thajsko

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Cestování do Thajska za účelem turismu není povoleno.
    • Více informací najdete ZDE.

    Maledivy

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    Seychely

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    Vietnam

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    Spojené arabské emiráty

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Od turistů jsou vyžadovány 2 testy na COVID-19 – Cestující i tranzitující do/přes Dubaj z České republiky musí ještě před odletem předložit výsledky negativního testu, ne staršího 96 hodin. Po příletu do Dubaje je nutné absolvovat další test na COVID-19, stáhnout si speciální aplikaci a registrovat se.
    • Více informací najdete ZDE.

    Omán

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    Malajsie

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Cestování do Malajsie zatím není možné.
    • Více informací najdete ZDE, aktuání podmínky ZDE.

    Indonésie

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    Srí Lanka

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    Japonsko

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Cestování do Japonska za účelem turismu není Čechům umožněno.
    • Více informací najdete ZDE.

    Jižní Korea

    Barva na cestovatelském semaforu: zelená  –​​​​​​​ nízké riziko 

    • Cestování do Jižní Koreje za účelem turismu není zakázáno.
    • Více informací najdete ZDE.

    Tchaj-Wan

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Cestování za turistikou momentálně není možné.
    • Je ovšem možné tranzitovat přes letiště Taoyuan za předpokladu splnění konkrétních kroků.
    • Více informací najdete ZDE.

    Indie

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Cestování do Indie za účelem turismu není možné.
    • Více informací najdete ZDE.

    AMERIKA A OSTATNÍ:

    Kanada

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    USA

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Cestování do USA za účelem turismu není pro Čechy povoleno. Není možný ani tranzit přes zemi.
    • Více informací najdete ZDE.

    Kuba

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    Jižní Amerika

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    Egypt

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    Tunis

    Barva na cestovatelském semaforu: tmavě červená –​​​​​​​ velmi vysoké riziko 

    • Vstup do Tunisu je možný od 27. června
    • Tunis rozdělil země podle rizika nákazy na 3 barevné kategorie – Česko patří v současnosti do oranžové. Cestování je pro nás možné, ale s určitými omezeními a opatřeními.
    • Platí povinnost předložit při příjezdu negativní PCR test, ne starší než 120 hodin, a vyplněný formulář – prohlášení o itineráři cesty a svém zdravotním stavu. Zároveň je povinná i 14denní karanténa.
    • Turisté přijíždějící v rámci organizované turistiky budou již z letiště odvezeni do příslušného hotelu, kde bude uplatňován sanitární protokol. Turisté budou moci opouštět hotel pouze v rámci organizovaných výletů, individuální program nebude možný.
    • Více informací ZDE.

    Austrálie

    Barva na cestovatelském semaforu: zelená –​​​​​​​ nízké riziko 

    • Austrálie v současnosti povolují vstup pouze omezenému okruhu osob.
    • Více informací nadete ZDE.

    Nový Zéland

    Barva na cestovatelském semaforu: zelená –​​​​​​​ nízké riziko