Skip to main content

Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Aktualizováno: 1.3.2024

Vaše soukromí je pro pelikan.cz velmi důležité. Tato pravidla ochrany osobních údajů jsme vypracovali, abychom vám poskytli informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když komunikujete s našimi odborníky na Zákaznickém servisu, navštívíte portál www.pelikan.cz z počítače nebo mobilního zařízení, vytvoříte si u nás objednávku různých služeb.

„Osobní údaje“ jsou informace vztahující se na fyzickou osobu, jejíž totožnost je známá nebo se dá zjistit. Pro přechod na konkrétní část zásad a pravidel ochrany osobních údajů klikněte na příslušný odkaz níže:

A. Kategorie osobních údajů klientů zpracovávané Pelikánem

1. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Pelikán zpracovává vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení, adresu pro účely doručování důležitých informací týkajících se vámi objednaných
služeb/produktů, podpůrnou komunikaci v předsmluvní fázi i po uzavření smlouvy.

Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy a telefonního čísla na tyto účely je oprávněný zájem Pelikánu poskytovat vám důležité informace o vámi objednaných službách/produktech.

Pelikán zpracovává vaši e-mailovou adresu pro účely jejího přiřazení k Vaší objednávce, když komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory. Právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem poskytnout vám kvalitní zákaznickou podporu.

Když udělíte souhlas s doručováním marketingových informací a newslettru (NL) od Pelikánu, Pelikán zpracuje vaši e-mailovou adresu a telefonický kontakt pro účely odesílání marketingových informací/NL o různých produktech / službách nabízených prostřednictvím portálu www.pelikan.cz. Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy pro tento účel je váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu na zrušení odběru ve spodní části našich marketingových e-mailů, odhlášení se přímo na portálu www.pelikan.cz nebo kontaktováním zákaznického servisu Pelikánu na adrese pobyty@pelikan.cz nebo letenky@pelikan.cz. V případě, že 6 měsíců neotevřete zaslaný NL od nás, vyzveme Vás na obnovení souhlasu s jejich odběrem. Pokud souhlas neudělíte, po uplynutí 30 dní Vám přestaneme marketingové informace/NL zasílat. Vaši emailovou adresu si ponecháme v databázi ještě dalších 6 mesíců, a během této doby Vám zašleme připomínku možnosti obnovy souhlasu. Jestli do 30 dní od připomínky souhlas neobnovíte, Vaši emailovou adresu z databázy smažeme.

Pro doručování marketingových informací a newsletteru od Pelikána aktuálnim klientům Pelikána spracuvávame běžné osobní údaje.

Pelikán zpracuje Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu za účelem odesílání marketingových informací a newsletteru o různých produktech/službách nabízených prostřednictvím portálu www.pelikan.cz.

Pelikán využívá cloudové služby třetích stran, jako jsou Mailgun, které jí pomáhají s rozesíláním e-mailů. Tyto služby sledují aktivity související s těmito e-maily, například zda je adresát otevřel, zda klikl na odkazy v e-mailech a zda po kliknutí na ně uskutečnil nákup. Pelikán na základě těchto údajů analyzuje míru interakce s e-maily, které posílá. Právním základem pro zpracování Vaší e-mailové adresy pro tento účel je oprávněný zájem Pelikána informovat Vás jako klienta, který si již na portálu pelikan.cz zakoupil produkt/službu, o aktuálních cenách, slevách, akcích, cestovatelských tipech, novinkách a výhodných nabídkách. Vaši e-mailovou adresu pro tento účel zpracováváme po dobu 4 let od poslední interakce s newsletterem nebo do té doby, dokud se z odebírání zasílaných newsletterů neodhlásíte.

I. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍCÍ PŘI KOMUNIKACI S PELIKÁNEM

Když komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory e-mailem, telefonicky, on- line nebo osobně, shromažďujeme osobní údaje jako vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, Facebook ID, datum narození. Příjemci některých z těchto osobních údajů může být Whatsapp, MessengerPeople, Apple Business Chat nebo Facebook, pokud klient při komunikaci využije chat na webové stránce www.pelikan.cz nebo na facebookové stránce https://www.facebook.com/letenkypelikan.cz/.

Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které jsou užitečné při diagnostice problémů spojených s používáním našeho portálu, a zaznamenávat informace o problému týkajícím se podpory nebo služby. V zájmu zlepšování služeb zákazníkům můžeme také v mezích příslušných zákonů zaznamenávat a kontrolovat rozhovory se zástupci zákaznické podpory a analyzovat zpětnou vazbu, kterou nám uživatelé poskytnou prostřednictvím dobrovolných průzkumů mínění zákazníků.

1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Tyto informace používáme k poskytování zákaznické a produktové podpory a na sledování kvality a typů zákaznické a produktové podpory, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Právním základem pro zpracování těchto informací pro tyto účely je oprávněný zájem Pelikánu poskytnout vám kvalitní zákaznickou podporu.

II. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY S/PROSTŘEDNICTVÍM PELIKÁNU

1. BĚŽNÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud si objednáte službu/produkt přes webový portál www.pelikan.cz, Pelikán shromažďuje vaše jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e- mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo, u některých služeb také státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, datum jeho expirace, zemi vydání, scan cestovních dokladů, podpis. Údaje z Vaší platební karty, které zpracováváme jsou: číslo platební karty (prvních šest a poslední čtyři čísla platební karty), jméno a příjmení držitele karty, datum exspirace karty a podpis držitele karty. Příjemcem těchto osobních údajů je i společnost zabývající se i zprostředkováním plateb, která splňuje bezpečnostní standardy zpracování dat platebních karet. Společnost VÚB, a. s., jako správce platební brány v pozici třetí strany zpracovává informace o platební kartě zákazníků, když zákazníci Pelikánu použijí platební kartu k dokončení nákupu na portálu www.pelikan.cz.

Pokud platíte převodem z bankovního účtu, zpracováváme jméno a příjmení majitele účtu a číslo tohoto účtu. Pokud platíte přímým vkladem na náš účet, zpracováváme jména a příjmení osoby, která vklad na účet zadala. Příjemcem těchto údajů jsou banky, prostřednictvím kterých systémů platba probíhá.

Vaše jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo, u některých služeb také státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, datum jeho exspirace, zemi vydání a údaje z Vaší platební karty zpracováváme, abychom mohli zpracovat vaši objednávku. Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření na základě vaší žádosti. Vaše osobní údaje také zpracováváme v rámci našich procesů na odhalování podvodů. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro tento účel je náš oprávněný zájem o ochranu Pelikánu a našich zákazníků před pokusy o podvodné transakce.

Výjimečně můžou být zpracovávány osobní údaje, které jsou obsaženy ve Vašem rodním listě, tedy kromě Vašeho jména, příjmení, data narození, místa narození, rodního čísla, státní příslušnosti také jméno, příjmení a rodné příjmění Vašeho otce a Vaší matky, jejich datum narodení, rodní číslo, státní příslušnost. Dále mohou být výjimečne zpracovávány taktéž osobní údaje obsaženy v rodním listě Vašeho dítěte/vnoučete, a to jeho jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, místo narození, rodní číslo, státní příslušnost, a dále také jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodní číslo a státní příslušnost obou jeho rodičů. Stejně tak mohou být zpracovávány osobní údaje obsaženy ve Vašem oddacím listě, a to kromě Vašeho jména, příjmení, rodního příjmení, data narození, místa narození, rodního čísla, státní příslušnosti, stavu při vstupování do manželství, jmen, příjmení, rodní příjmení rodičů taky všechny tyto údaje týkající se Vašeho manžela/manželky, a taktéž mužský a ženský tvar dohodnutého příjmení vašich dětí. Účelem je v tomto případě prokázání příbuzenského vztahu mezi Vámi jako klientem a osobou, které se týká událost, která způsobila, že nemůžete využít objednané služby v případě vyžádání refundace od letecké společnosti/cestovní kanceláře. Typicky je takovouto událostí umrtí blízké osoby nebo její vážné zranění, hospitalizace apod. Právním základem na zpracování těchto osobních údajů je zpravidla smlouva uzavřená mezi Vámi a dopravcem/cestovní kanceláří, která v těchto případech povoluje úplnou/částeční refundaci ceny letenku/zájezdu. Dále může být právním základem smlouva s Pelikánem, který se jako zprostředkovatel uzavření smlouvy o přepravě/cestovní agentura v případě uzavření smlouvy o obstarání zájezdu, pokouší na Vaši žádost zařídit výjimečnou částeční/úplnou refundaci ceny letenky/zájezdu od
dopravce/cestovní kanceláře.

Kontaktování klienta za účelem nabídky možnosti zpracování kompenzace v případě zpoždění letu.

Vybraní klienti, jejichž objednávky splňují nárok na kompenzaci dle Nařízení (ES) č. 261/2004, jsou telefonicky kontaktováni, zda souhlasí se zpracováním kompenzace v případě zpožděného letu. Zároveň za účelem, aby nám poskytli telefonický kontakt na spolucestující. Následně jsou informace o předmětné objednávce na základě souhlasu poskytnuty pratnerovi z oblasti právního poradenství, který žádost o kompenzaci zprocesuje.

Právním základem pro oslovení klienta je oprávněný zájem Pelikána na snížení diskomfortu a zmenšení negativní zkušenosti klientů, jejichž let měl zpoždění nebo byl zrušen, a to nabídnutím služeb obchodního partnera, který se této oblasti věnuje a může tak klientům pomoci získat finanční kompenzaci. Následně je právním základem souhlas klientů, kteří o mají tyto služby aktivní zájem.

2. ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH DAT

Výjimečně zpracováváme i zvláštní kategorii osobních údajů, kterou jsou informace o vašem zdravotním stavu a biometrické údaje obsažené ve vašich cestovních dokladech.

Informace o zdravotním stavu jsou zpracovávány za účelem získání mimořádné refundace od dodavatelů (leteckých společností) za vámi
nevyužité závazně objednané služby. Dále můžeme zpracovávat informace o zdravotním stavu za účelem vyžádání speciálních služeb k přepravě, speciální asistence na letišti či během přepravy, a to např. i při vyžádání dietního jídla, přepravě invalidního vozíku, asistenčního psa apod.

Informace o biometrických údajích zpracováváme za účelem vyřízení víz pro klienty na příslušných zastupitelských úřadech, kteří jsou příjemci těchto osobních údajů. S vyřizováním víz do některých zemí nám pomáhá společnost EVENT TOURISM, s. r. o. Doklady, případně jejich kopie zasíláme prostřednictvím kurýrní společnosti Slovak Parcel Service, s. r. o.
 
Právním základem pro zpracování zvláštní kategorie osobních údajů je plnění smlouvy. Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů věnujeme zvýšenou pozornost a opatrnost.

III. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI VYTVOŘENÍ ÚČTU MŮJ PELIKÁN

1. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Když si vytvoříte účet Můj Pelikán, požádáme vás o poskytnutí e-mailové adresy. Pelikán zpracuje vaši e-mailovou adresu, protože ji spolu s heslem používáte pro přihlášení do svého účtu. Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy pro tento účel je oprávněný zájem Pelikána o ochranu bezpečnosti vašeho účtu.

Pelikán zpracovává vaši e-mailovou adresu pro účely doručování důležitých informací o vašich produktech, aplikacích nebo účtu Můj Pelikán. Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy a jména pro tyto účely je oprávněný zájem Pelikána poskytovat vám důležité informace týkající se bezpečnosti nebo jiné informace o vašich produktech, aplikacích nebo účtu Můj Pelikán.

Dále prostřednictvím účtu Můj Pelikán, který obsahuje jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, telefonní číslo a adresu bydliště, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, datum jeho expirace, zemi vydání můžete jednodušeji vytvářet Vaše objednávky služeb na našem portálu. V účtu také můžete mít uložené údaje týkající se osob, pro něž služby objednáváte, pokud máte k tomu jejich souhlas -v tomto případě se zpracovává jméno a příjmení, pohlaví a datum narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, datum jeho expirace, zemi vydání. Tyto údaje jsou vám dostupné nejen přes kontu Můj Pelikán, ale i prostřednictvím aplikace Pelipecky, kterou naleznete v oficiálních obchodech s aplikacemi Google Play a AppStore.

Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je jednodušší průběh předsmluvní fáze, tedy vyplnění Vaší objednávky, a uzavření smlouvy.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ PŘI ZAPOJENÍ SE DO SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ PELIKÁN

1. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD  

Zapojíte-li se do soutěže, jejímž pořadatelem je Pelikán, Pelikán může zpracovat Vaše osobní údaje jako jméno, příjmení, e-mailová adresa, které uvedete při zapojení se do soutěže. Účelem je realizace soutěže a identifikace soutěžícího. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je náš oprávněný zájem, a to uspořádání soutěže.

Pokud se stanete výhercem soutěže, můžeme pro účely zpracování a doručení výhry zpracovávat ještě adresu bydliště, datum narození, telefonický kontakt.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 4 let, a to za účelem ochrany našich oprávněných zájmů pro případ reklamačního nebo jiného řízení.
Zapojíte-li se do soutěže, žádáme o souhlas, abychom mohli v případě výhry zveřejnit Vaše jméno a první začáteční písmeno příjmení na www.pelikan.cz a na našem profilu na sociální síti Facebook https://www.facebook.com/letenkypelikan.cz/. V případě udělení tohoto souhlasu budeme tyto údaje zpracovávat po dobu 1 roku. Neudělení souhlasu není důvodem pro odmítnutí zapojení se soutěžícího do soutěže.

V. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍCÍ PŘI ÚČASTI NA TISKOVÝCH KONFERENCÍCH A PŘI PŘEDÁVÁNÍ TISKOVÝCH ZPRÁV

1. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Když se zúčastníte tiskové konference uspořádané společností Pelikán, zpracujeme Vaše jméno, příjmení, mailovou adresu a případně Vašeho zaměstnavatele, a to za účelem evidence prezence prítomných. Právnym základem pro zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem společností Pelikán, a to uspořádání tiskové konference a zpracování jejích výstupů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 1 roku.

Pokud máte zájem o zasílání pravidelných tiskových zpráv, na základě Vašeho souhlasu bude Pelikán za tímto účelem zpracovávat Vaše jméno, příjmení, emailovou adresu a případně i Vašeho zamestnávateľa.Súhlas je udělen na dobu 2 let a můžete jej kdykoli v částečném či plném rozsahu odvolat, a to zasláním žádosti na mailovou adresu dpo@pelikan.sk.

VI. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ NA PORTÁLU PELIPECKY.CZ

Portál pelipecky.cz se zaměřuje na informování čtenářů a potenciálních klientů Pelikánu ohledně cestování, dovolených, destinací a jiných cestovatelských zajímavostí. Čtenář má možnost reagovat na konkrétní článek a komentovat jej, položit doplňující otázky atp. Přitom s ním komunikují zaměstnanci Pelikánu. Pokud tímto způsobem komunikujete online, shromažďujeme osobní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, emailová adresa.

1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Tyto informace využíváme pro účely poskytování zákaznické a produktové podpory a pro sledování kvality a typu zákaznické a produktové podpory, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Právním základem pro zpracování těchto informací za tímto účelem je legitimní zájem Pelikánu poskytovat vám kvalitní zákaznickou podporu.

VII. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI POUŽITÍ SLUŽBY PELIKÁN PREMIUM

1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Sběr e-mailů za účelem získávání zájemců o Pelikán premium službu a zasílání informací o novinkách.

Právním základem pro takové zpracování je Váš souhlas.

Kategorie OÚ:

Běžné osobní údaje

Popis kategorie a příjemci:

Pokud projevíte zájem o Pelikán Premium službu, Pelikán zpracuje Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu zadanou do formuláře.

Příjemcem může být Google.

Pelikán využívá cloudové služby třetích stran. Tyto služby sledují aktivity související s těmito e-maily, například zda je adresát otevřel, zda klikl na odkazy v e-mailech a zda po kliknutí na ně uskutečnil nákup. Pelikán na základě těchto údajů analyzuje míru interakce s e-maily, které posílá.

VIII. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI PROPAGACI PELIKÁNEM NABÍZENÝCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM KLIENTSKÝCH HODNOCENÍ

V případě, že projevíte zájem ohodnotit služby, které jste si prostřednictvím Pelikána zakoupili, Pelikán bude zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a samotné hodnocení zadané do formuláře. Příjemcem osobních údajů mohou být poskytovatelé cloudových služeb.

1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Účelem je propagace Pelikánem nabízených služeb prostřednictvím klientských hodnocení a právním základem pro takové zpracování je Váš souhlas.

B. SEZNAM ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCE O PRÁCI V PELIKÁNU A ÚSPĚŠNÝCH ZÁJEMCŮ

Pokud máte zájem pracovat pro Pelikán, ať už z vlastní iniciativy nebo na základě vypsaného výběrového řízení na některou z volných pracovních pozic, Pelikán zpracovává Vaše osobní údaje, které obsahuje např. Váš životopis, a to v rozsahu akademický titul, jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa bydliště, fotografie, údaje o dosaženém vzdělání, údaje týkající se kariéry a pracovních zkušeností (identifikace současného i předchozího zaměstnavatele, profesní zaměření, ocenění, největší pracovní úspěchy, jazykové schopnosti a odborné znalosti), záliby jako volitelný dobrovolně uváděný údaj. Pravdivost a úplnost Vámi uvedených údajů může být Pelikánem u Vámi uvedených subjektů ověřena.

1. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Účelem zpracování těchto osobních údajů je výběr budoucích zaměstnanců Pelikánu. Právním základem je oprávněný zájem Pelikanu o výběr co nejvhodnějších kandidátů na pracovní pozice a projev vaší vůle ucházet se o pracovní místo v Pelikánu. A protože ne vždy všechno vyjde napoprvé, Pelikán si tyto Vaše osobní údaje ponechá ještě 3 roky, aby sme vás mohli v případě uvolnění pracovní pozice nebo vytvoření nové pracovní pozice, která by bylo pro vás vhodná, kontaktovat s nabídkou práce.

Pokud jste byl ve výběrovém řízení úspěšný, a dohodl jste se s Pelikánem na pracovní spolupráci ať už v trvalém pracovním poměru, nebo na jeden z typů dohod podle Zákoníku práce, budeme kromě výše uvedených osobních údajů zpracovávat i další vaše osobní údaje, a to na základě pracovněprávních předpisů, předpisů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, daňových předpisů apod. Takovými osobními údaji mohou být zejména vaše rodné číslo, číslo občanského průkazu, zdravotní pojišťovna, v níž jste pojištěn, rodinný vztah, skutečnost, zda máte děti a jejich počet (při uplatnění daňového bonusu), údaj, zda jste držitelem průkazu ZTP. Pokud k nám máte nastoupit do zaměstnání, jsme povinni od vás na základě účinných právních předpisů požadovat, abyste absolvoval vstupní zdravotní prohlídku, jejímž výsledkem bude údaj, zda jste zdravotně způsobilý vykonávat práci pro nás. Také vám pravidelně zajistíme prohlídku v rámci pracovní zdravotní služby a zákonem určené údaje o jejích výsledcích, které vám vydá příslušný lékař, zpracujeme.
Právním základem je v tomto případě příslušná účinná legislativa týkající se zdraví a způsobilosti zaměstnanců vykonávat příslušnou práci, a pracovní zdravotní služby. Kromě výše uvedených osobních údajů Pelikán zpracovává i kontakt na rodinného příslušníka a jeho vztah k zaměstnanci za účelem jeho kontaktování v případě
mimořádných situací (např. pracovní úraz, neomluvená absence v práci apod.). Uvedený osobní údaj bude zpracováván během nevyhnutelné doby, minimálně však během doby trvání pracovněprávního vztahu.

C. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pelikán je společnost zprostředkovávající služby společností z celého světa. Za účelem poskytování Vámi objednaných služeb/produktů možná budeme muset přenést vaše osobní údaje do jiných společností v jiných zemích.

Pokud jste klient, v závislosti na vámi objednaných služeb poskytujeme vaše osobní údaje především dodavatelům, se kterými jste vy nebo my uzavřeli smlouvu v rámci plnění objednaných služeb. Těmito příjemci jsou především letečtí dopravci zajišťující přepravu cestujících, ubytovací zařízení, cestovní agentury, cestovní kanceláře, pojišťovny, společnosti zprostředkovávající pronájem automobilů a autopůjčovny, velvyslanectví, konzuláty, dopravci zajišťující železniční, lodní, autobusovou nebo osobní dopravu, orgány finanční správy.

Pokud jste zaměstnanec, Vaše osobní údaje budou poskytnuty zdravotní pojišťovně, sociální pojišťovně, orgánům finanční správy a dalším příslušným orgánům státní správy podle aktuální účinné legislativy.

I. JINÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

Pelikán využívá cloudové služby třetích stran, jako jsou Mandrill, Mailgun, které jí pomáhají s rozesíláním e-mailů. Tyto služby sledují aktivity související s těmito e- maily, například, zda je adresát otevřel, zda kliknul na odkazy v e-mailech a zda po kliknutí na ně uskutečnil nákup. Pelikán na základě těchto údajů analyzuje míru interakce s e-maily, které posílá.

Pelikán využívá kurýrní společnost Slovak Parcel Service k odesílání zakoupených některých produktů (typicky např. parkovacích karet) zákazníkům.

D. SOUBORY COOKIES, PIXELY A JEJICH VYUŽITÍ

Soubory cookies jsou malé kousky údajů, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Pixely jsou malé obrázky nebo „kousky kódu“ nacházející se na internetové stránce nebo v e-mailu, které sbírají informace o vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat i cookies.

Pokud naši webovou stránku opětovně navštívíte, díky cookies si během určitého období pamatujeme vámi zadané údaje. Kromě toho vás stránka „pozná“ a nabídne vám informace, které preferujete, zajistí neopakování se již zobrazené reklamy nebo vám umožní vstup, resp. nabídne doplnění údajů vyplněných při předchozích návštěvách web prostředí, a v návaznosti na tyto informace zobrazuje relevantní obsah a nabídky odhadovaných aktivit a služeb, které, jak předpokládáme, byste mohli využít. Cookies mají různou dobu „trvanlivosti“, dělíme je na:

 • session cookie – smažou se po zavření prohlížeče
 • permanent cookie – zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po ukončení prohlížení našich webových stránek

Soubory cookies používáme k analýze návštěvnosti webových stránek prostřednictvím vícerých níže uvedených služeb. Jedná se o analytické nástroje, které nám pomáhají pochopit vaše chování na našich webových stránkách a tím vám přizpůsobit relevantnější obsah. Soubory cookie lze použít pro statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků.

Jaké cookies vyhodnocujeme?

 • Provozní soubory cookies – Tyto cookies slouží k zaznamenávání a analýze chování návštěvníka na webové stránce a následně ke zlepšování její funkčnosti a vzhledu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
  • iPerceptions slouží k vyhodnocování zákaznického servisu na webu, sběr zpětné vazby na náš web a služby. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • New Relic slouží ke sledování nejvyhledávanějších a nejvíce kliknutých částí webu. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • Optimizely slouží k analýze chování zákazníků na webu na základě vyhodnocení A/B testů na webové lokalitě. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu
  • Google Analytics - je analytickým nástrojem pro sledování chování uživatele na webu. Zákazník je v Google Analytics vyhodnocován pouze na základě Cookies a Pelikán neposílá žádné osobní údaje uživatelů. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • Bloomreach - Tyto soubory cookies nám pomáhají pomocí platformy Bloomreach porozumět vám a vylepšit tak naši stránku, aby se vám osobně dobře používala. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
 • Marketingové soubory cookies – Slouží k optimalizaci zobrazovaného obsahu a reklamy s ohledem na zvyklosti návštěvníka a efektivnost marketingové komunikace zadavatelů. Díky nim se vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o kterou nemáte zájem.
  • Google: Služba Google Analytics, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting, Tag Manager se používá ke sledování statistik o lokalitě a demografických kategorií uživatelů, jejich zájmů a chování na webových lokalitách a informacích o zařízeních, kterými se na danou webovou lokalitu připojují. Rovněž používáme nástroj Google Search Console na pomoc při pochopení, jak návštěvníci najdou naše webové stránky, a vylepšení optimalizace našeho vyhledávače. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů.
  • Facebook: Custom Audience, Connect, Social Plugins – Facebook Custom audience je nástroj, který umožňuje zacílení reklamy na definovanou skupinu lidí na Facebooku, a Facebook Connect umožňuje interakci účtu Facebook s jinými webovými stránkami. Facebook Social Plugins umožňuje sdílení obsahu z jiných webových stránek na Facebooku. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • ClickTripz slouží ke zvyšování konverze a přizpůsobování reklamy na webové lokalitě. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • RTB House – slouží k retargetingu online reklamy, které berou v úvahu individuální nákupní zvyky a preference. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • Twitter: Button, Syndication. Twitter Button slouží ke sdílení obsahu z jiných webových stránek na sociální síti Twitter. Twitter Syndication slouží k republikování obsahu na webových stránkách za účelem oslovení širšího publika. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • Seznam.cz - Platforma pro reklamu ve vyhledávání, bannerovou reklamu, retargeting, měření konverzí. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.

Automatizované rozhodování a Profilování

V případě, že disponujeme vaším souhlasem ke zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely, spojujeme je s informacemi o vašich aktivitách na webové stránce. Cílem tohoto spojování je lepší rozpoznání vašich preferencí a zájmů a na tomto základě lepší nastavení nabídky přímo pro vaši osobu a personalizaci webového obsahu.

Vůči takovému zpracování můžete mít kdykoli námitky nebo v případě, že by automatizované rozhodnutí mělo dopad na vaše práva a svobody, můžete požadovat individuální rozhodnutí z naší strany. Způsob odvolání souhlasu je popsán níže, v sekci Kontaktní údaje.

Délka uchovávání údajů z prohlížení

Informace, které spojujeme s údaji z cookies, uchováváme podle vašeho souhlasu, který jste nám poskytli, nebo podle doby trvání smluvního vztahu mezi námi a vaší osobou. Zkombinované údaje z cookies a našich systémů budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro účel, k němuž byly sbírány, nejdéle však 13 měsíců.

E. DĚTI MLADŠÍ 16 LET

Jelikož služby nabízené prostřednictvím našeho portálu mohou být určeny i osobám mladším než 16 let, údaje těchto osob zpracováváme pouze za účelem zpracování objednávky, správného zprostředkování a zarezervování objednaných služeb a poskytnutí zákaznického servisu. Právním základem pro zpracování údajů těchto osob je plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření na základě žádosti klienta.

Za účelem přímého marketingu a propagace služeb osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme vůbec.

F. AKTUALIZACE PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s přidáváním nových služeb a produktů, zlepšováním naší současné nabídky a změnami technologií a zákonů můžeme tato pravidla ochrany osobních údajů průběžně měnit. Datum poslední revize těchto pravidel ochrany osobních údajů najdete u hesla
„Aktualizováno" navrchu této stránky. Veškeré změny nabudou účinnosti v okamžiku zveřejnění revidovaných pravidel ochrany osobních údajů.

G. UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH UDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud bude trvat udělení Vašeho souhlasu, dokud budeme mít oprávněný zájem na jejich uchování nebo dokud nám účinná legislativa takovou povinnost uloží. Po uplynutí stanovené retenční doby uchování osobních údajů se Vaše osobní údaje zlikvidují.

Níže v části „Vaše práva" je popsáno vaše právo na vymazání údajů.

H. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jestli máte jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich údajů, uplatnění vašich práv, resp. byste se chtěli zkontaktovat s naší osobou zodpovědnou za dohled nad ochranou osobních údajů, můžete nás kontaktovat osobně na adrese:

pelicantravel.com s.r.o. (provozovatel)
Pribinova 17954/10
811 09 Bratislava
Slovenská republika

nebo na e-mailové adrese dpo@pelikan.sk, případně vyplnit formulář.

Pokud jste s naší odpovědí nebyli spokojeni a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme nesprávně, obraťte se, prosím, na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů na webovém sídle https://www.uoou.cz/.

I. VAŠE PRÁVA

Podle všeobecného nařízení o ochraně údajů máte právo vyžádat si od Pelikánu přístup ke svým osobním údajům, a dále uplatnit tato svá práva:

•    zjistit, jestli Pelikán Vaše osobní údaje zpracovává, a pokud ano, jaké jsou to osobní údaje a důvod jejich zpracování
•    právo na opravu osobních údajů – tímto způsobem máte možnost opravit jakékoliv neúplné nebo nepřesné informace, které o vás vedeme
•    právo na vymazání osobních údajů – umožňuje vám požádat nás o odstranění osobních údajů, pokud není důvod k tomu, abychom je nadále zpracovávali
•    právo na přenosnost údajů – máte možnost přenést vaše osobní údaje v elektronické a strukturované podobě z Pelikánu k jinému subjektu
•    právo na omezení zpracování vašich osobních údajů – můžete nás na určitou dobu požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom prokázali jejich přesnost či důvod jejich zpracování
•    právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů – máte právo namítat, když jsou vaše osobní údaje zpracovávané z důvodu, že zpracování je nevyhnutelné za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotčenou osobou dítě. Dále též můžete namítnout, pokud jsou osobní údaje zpracovávané za účelem přímého marketingu, včetně namítnutí skutečnosti, že se na vás vztahuje rozhodnutí, které je
založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování
•    právo odvolat souhlas – pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat právo podat stížnost na dozorčí orgán – dozorčím orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad na ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou

Chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, dále pokud si chcete uplatnit právo na omezení zpracovávání nebo právo namítat proti zpracování vašich údajů, prosím, vyplňte nasledovní formulář.